Línia 3
ESTACIÓ RUBÍ+D-CASTELLNOU

L3 Castellnou-Estació Rubi+D - FEINERS LECTIUS > Topazi


 6h
 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 12h
 6:48
 7:12
 8:15
 9:23
 10:05
 11:08
 12:14
 
 7:31
 8:39
 9:42
 10:25
 11:31
 12:34
 
 7:54
 8:59
 
 10:49
 11:51
 12:58
 13h
 14h
 15h
 16h
 17h
 18h
 19h
 13:17
 14:24
 15:06
 16:12
 17:20
 18:04
 19:09
 13:42
 14:44
 15:27
 16:36
 17:40
 18:24
 19:32
 13:59
 
 15:52
 16:55
 
 18:48
 19:50
 20h
 21h
 22h
 20:15
 21:17
 22:22
       
 20:34
 21:42
         
 20:58
 21:59
         

Correspondència amb: