Línia 3
ESTACIÓ RUBÍ+D-CASTELLNOU

L3 Castellnou-Estació Rubi+D - FEINERS LECTIUS > Can Fatjó


 6h
 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 12h
 6:47
 7:11
 8:14
 9:22
 10:04
 11:07
 12:13
 
 7:30
 8:38
 9:41
 10:24
 11:30
 12:33
 
 7:53
 8:58
 
 10:48
 11:50
 12:57
 13h
 14h
 15h
 16h
 17h
 18h
 19h
 13:16
 14:23
 15:05
 16:11
 17:19
 18:03
 19:08
 13:41
 14:43
 15:26
 16:35
 17:39
 18:23
 19:31
 13:58
 
 15:51
 16:54
 
 18:47
 19:49
 20h
 21h
 22h
 20:14
 21:16
 22:21
       
 20:33
 21:41
         
 20:57
 21:58
         

Correspondència amb: