Línia 3
ESTACIÓ RUBÍ+D-CASTELLNOU

L3 Castellnou-Estació Rubi+D - FEINERS LECTIUS > Josep Turu


 6h
 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 12h
 6:46
 7:10
 8:13
 9:21
 10:03
 11:06
 12:12
 
 7:29
 8:37
 9:40
 10:23
 11:29
 12:32
 
 7:52
 8:57
 
 10:47
 11:49
 12:56
 13h
 14h
 15h
 16h
 17h
 18h
 19h
 13:15
 14:22
 15:04
 16:10
 17:18
 18:02
 19:07
 13:40
 14:42
 15:25
 16:34
 17:38
 18:22
 19:30
 13:57
 
 15:50
 16:53
 
 18:46
 19:48
 20h
 21h
 22h
 20:13
 21:15
 22:20
       
 20:32
 21:41
         
 20:56
 21:57
         

Correspondència amb: