Línia 3
ESTACIÓ RUBÍ+D-CASTELLNOU

L3 Castellnou-Estació Rubi+D - FEINERS LECTIUS > Josep Sapés


 6h
 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 12h
 6:45
 7:09
 8:12
 9:20
 10:02
 11:05
 12:11
 
 7:28
 8:36
 9:39
 10:22
 11:28
 12:31
 
 7:51
 8:56
 
 10:46
 11:48
 12:55
 13h
 14h
 15h
 16h
 17h
 18h
 19h
 13:14
 14:21
 15:03
 16:09
 17:17
 18:01
 19:06
 13:39
 14:41
 15:24
 16:33
 17:37
 18:21
 19:29
 13:56
 
 15:49
 16:52
 
 18:45
 19:47
 20h
 21h
 22h
 20:12
 21:14
 22:19
       
 20:31
 21:40
         
 20:55
 21:56
         

Correspondència amb: