Línia 3
ESTACIÓ RUBÍ+D-CASTELLNOU

L3 Castellnou-Estació Rubi+D - FEINERS LECTIUS > Cap Sant Genís


 6h
 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 12h
 6:45
 7:08
 8:11
 9:18
 10:02
 11:05
 12:11
 
 7:27
 8:35
 9:39
 10:22
 11:28
 12:31
 
 7:50
 8:55
 
 10:46
 11:48
 12:55
 13h
 14h
 15h
 16h
 17h
 18h
 19h
 13:13
 14:20
 15:03
 16:09
 17:16
 18:00
 19:05
 13:38
 14:40
 15:24
 16:33
 17:36
 18:20
 19:28
 13:55
 
 15:49
 16:52
 
 18:44
 19:47
 20h
 21h
 22h
 20:12
 21:14
 22:19
       
 20:31
 21:39
         
 20:55
 21:56
         

Correspondència amb: