Línia 3
ESTACIÓ RUBÍ+D-CASTELLNOU

L3 Castellnou-Estació Rubi+D - FEINERS LECTIUS > Sant Muç


 6h
 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 12h
 6:41
 7:04
 8:07
 9:15
 10:18
 11:01
 12:07
 
 7:23
 8:31
 9:35
 10:42
 11:24
 12:27
 
 7:47
 8:51
 9:58
 
 11:44
 12:51
 13h
 14h
 15h
 16h
 17h
 18h
 19h
 13:09
 14:16
 15:00
 16:05
 17:12
 18:16
 19:02
 13:35
 14:37
 15:20
 16:29
 17:32
 18:40
 19:24
 13:51
 
 15:46
 16:48
 17:56
 
 19:43
 20h
 21h
 22h
 20:08
 21:10
 22:15
       
 20:27
 21:36
         
 20:52
 21:52
         

Correspondència amb: