Línia 3
ESTACIÓ RUBÍ+D-CASTELLNOU

L3 Castellnou-Estació Rubi+D - FEINERS LECTIUS > Can Bosc


 6h
 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 12h
 6:40
 7:03
 8:06
 9:14
 10:17
 11:00
 12:06
 
 7:22
 8:30
 9:34
 10:41
 11:23
 12:26
 
 7:46
 8:50
 9:57
 
 11:43
 12:50
 13h
 14h
 15h
 16h
 17h
 18h
 19h
 13:08
 14:15
 15:19
 16:04
 17:11
 18:15
 19:00
 13:34
 14:36
 15:45
 16:28
 17:31
 18:39
 19:23
 13:50
 14:59
 
 16:47
 17:55
 
 19:42
 20h
 21h
 22h
 20:07
 21:09
 22:14
       
 20:26
 21:35
         
 20:51
 21:51