Línea 3
ESTACIÓ RUBÍ+D-CASTELLNOU

L3 Castellnou-Estació Rubi+D - LABORABLES LECTIVOS > Joan Maragall


 6h
 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 12h
 6:39
 7:02
 8:05
 9:13
 10:16
 11:22
 12:05
 
 7:21
 8:29
 9:33
 10:40
 11:42
 12:25
 
 7:46
 8:49
 9:56
 10:59
 
 12:49
 13h
 14h
 15h
 16h
 17h
 18h
 19h
 13:07
 14:14
 15:18
 16:03
 17:10
 18:14
 19:22
 13:34
 14:36
 15:45
 16:27
 17:30
 18:38
 19:41
 13:49
 14:59
 
 16:46
 17:54
 18:59
 
 20h
 21h
 22h
 20:06
 21:08
 22:13
       
 20:25
 21:35
         
 20:51
 21:50