Línia 3
ESTACIÓ RUBÍ+D-CASTELLNOU

L3 Castellnou-Estació Rubi+D - FEINERS LECTIUS > Cruïlla Institut


 6h
 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 12h
 6:38
 7:01
 8:03
 9:12
 10:15
 11:21
 12:04
 
 7:19
 8:28
 9:31
 10:39
 11:41
 12:24
 
 7:42
 8:47
 9:55
 10:58
 
 12:48
 13h
 14h
 15h
 16h
 17h
 18h
 19h
 13:06
 14:13
 15:17
 16:02
 17:09
 18:12
 19:21
 13:31
 14:32
 15:41
 16:26
 17:28
 18:37
 19:40
 13:48
 14:55
 
 16:45
 17:53
 18:58
 
 20h
 21h
 22h
 20:05
 21:07
 22:12
       
 20:24
 21:32
         
 20:47
 21:49