Línia 3
ESTACIÓ RUBÍ+D-CASTELLNOU

L3 Castellnou-Estació Rubi+D - FEINERS LECTIUS > Can Mir


 6h
 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 12h
 6:36
 7:17
 8:01
 9:10
 10:13
 11:19
 12:02
 6:59
 7:41
 8:26
 9:29
 10:37
 11:39
 12:22
   
 8:45
 9:53
 10:56
 
 12:46
 13h
 14h
 15h
 16h
 17h
 18h
 19h
 13:04
 14:11
 15:15
 16:00
 17:07
 18:10
 19:19
 13:29
 14:31
 15:40
 16:24
 17:26
 18:35
 19:38
 13:46
 14:54
 
 16:43
 17:51
 18:56
 
 20h
 21h
 22h
 20:03
 21:05
 22:10
       
 20:22
 21:30
         
 20:46
 21:47