Línia 4
ESTACIÓ RUBÍ+D-CAN ROSÉS

L4 Can Rosés-Estació RubÍ+D - FEINERS LECTIUS > Lleó


 6h
 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 12h
 6:33
 7:17
 8:03
 9:15
 10:03
 11:15
 12:03
 6:55
 7:39
 8:27
 9:39
 10:27
 11:39
 12:27
   
 8:51
 
 10:51
 
 12:51
 13h
 14h
 15h
 16h
 17h
 18h
 19h
 13:15
 14:03
 15:15
 16:03
 17:15
 18:03
 19:15
 13:39
 14:27
 15:39
 16:27
 17:39
 18:27
 19:39
 
 14:51
 
 16:51
 
 18:51
 
 20h
 21h
 20:01
 21:07
         
 20:23
 21:28
         
 20:45
 21:48