Línia 4
ESTACIÓ RUBÍ+D-CAN ROSÉS

L4 Can Rosés-Estació RubÍ+D - FEINERS LECTIUS > Olimpíades


 6h
 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 12h
 6:30
 7:14
 8:00
 9:12
 10:00
 11:12
 12:00
 6:52
 7:36
 8:24
 9:36
 10:24
 11:36
 12:24
   
 8:48
 
 10:48
 
 12:48
 13h
 14h
 15h
 16h
 17h
 18h
 19h
 13:12
 14:00
 15:12
 16:00
 17:12
 18:00
 19:12
 13:36
 14:24
 15:36
 16:24
 17:36
 18:24
 19:36
 
 14:48
 
 16:48
 
 18:48
 19:58
 20h
 21h
 20:20
 21:04
         
 20:42
 21:25
         
 
 21:45