Línia 4
ESTACIÓ RUBÍ+D-CAN ROSÉS

L4 Estació RubÍ+D-Can Rosés - FEINERS LECTIUS > Can Rosés


 6h
 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 12h
 6:47
 7:03
 8:08
 9:12
 10:00
 11:04
 12:08
 
 7:19
 8:24
 9:28
 10:16
 11:20
 12:24
 
 7:35
 8:40
 9:44
 10:32
 11:36
 12:40
 
 7:52
 8:56
 
 10:48
 11:52
 12:56
 13h
 14h
 15h
 16h
 17h
 18h
 19h
 13:12
 14:00
 15:04
 16:08
 17:12
 18:00
 19:04
 13:28
 14:16
 15:20
 16:24
 17:28
 18:16
 19:20
 13:44
 14:32
 15:36
 16:40
 17:44
 18:32
 19:36
 
 14:48
 15:52
 16:56
 
 18:48
 19:51
 20h
 21h
 22h
 20:07
 21:11
 22:15
       
 20:23
 21:27
         
 20:39
 21:43
         
 20:55
 21:59