Línia 5
CAN ROSÉS-ESTACIÓ RUBÍ+D

L5 Can Rosés -Estació Rubí+D - FEINERS LECTIUS > Sant Joan


 6h
 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 12h
 6:46
 7:02
 8:07
 9:11
 10:15
 11:03
 12:07
 
 7:18
 8:23
 9:27
 10:31
 11:19
 12:23
 
 7:34
 8:39
 9:43
 10:47
 11:35
 12:39
 
 7:51
 8:55
 9:59
 
 11:51
 12:55
 13h
 14h
 15h
 16h
 17h
 18h
 19h
 13:11
 14:15
 15:03
 16:07
 17:11
 18:15
 19:03
 13:27
 14:31
 15:19
 16:23
 17:27
 18:31
 19:19
 13:43
 14:47
 15:35
 16:39
 17:43
 18:47
 19:35
 13:59
 
 15:51
 16:55
 17:59
 
 19:50
 20h
 21h
 20:06
 21:10
         
 20:22
 21:26
         
 20:38
 21:42
         
 20:54
           

Correspondència amb: