Línia 5
CAN ROSÉS-ESTACIÓ RUBÍ+D

L5 Can Rosés -Estació Rubí+D - FEINERS LECTIUS > Terranova


 6h
 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 12h
 6:34
 7:06
 8:10
 9:14
 10:02
 11:06
 12:10
 6:50
 7:22
 8:26
 9:30
 10:18
 11:22
 12:26
 
 7:38
 8:42
 9:46
 10:34
 11:38
 12:42
 
 7:54
 8:58
 
 10:50
 11:54
 12:58
 13h
 14h
 15h
 16h
 17h
 18h
 19h
 13:14
 14:02
 15:06
 16:10
 17:14
 18:02
 19:06
 13:30
 14:18
 15:22
 16:26
 17:30
 18:18
 19:22
 13:46
 14:34
 15:38
 16:42
 17:46
 18:34
 19:38
 
 14:50
 15:54
 16:58
 
 18:50
 19:54
 20h
 21h
 20:10
 21:14
         
 20:26
 21:30
         
 20:42
           
 20:58
           

Correspondència amb: