Línia 5
CAN ROSÉS-ESTACIÓ RUBÍ+D

L5 Can Rosés -Estació Rubí+D - FEINERS LECTIUS > Can Rosès


 6h
 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 12h
 6:33
 7:05
 8:09
 9:13
 10:01
 11:05
 12:09
 6:49
 7:21
 8:25
 9:29
 10:17
 11:21
 12:25
 
 7:37
 8:41
 9:45
 10:33
 11:37
 12:41
 
 7:53
 8:57
 
 10:49
 11:53
 12:57
 13h
 14h
 15h
 16h
 17h
 18h
 19h
 13:13
 14:01
 15:05
 16:09
 17:13
 18:01
 19:05
 13:29
 14:17
 15:21
 16:25
 17:29
 18:17
 19:21
 13:45
 14:33
 15:37
 16:41
 17:45
 18:33
 19:37
 
 14:49
 15:53
 16:57
 
 18:49
 19:53
 20h
 21h
 20:09
 21:13
         
 20:25
 21:29
         
 20:41
           
 20:57
           

Correspondència amb: