Línia 4
ESTACIÓ RUBÍ+D-CAN ROSÉS

L4 Estació RubÍ+D-Can Rosés - FEINERS LECTIUS > Lepant


 6h
 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 12h
 6:42
 7:14
 8:03
 9:07
 10:11
 11:15
 12:03
 6:58
 7:30
 8:19
 9:23
 10:27
 11:31
 12:19
 
 7:47
 8:35
 9:39
 10:43
 11:47
 12:35
   
 8:51
 9:55
 10:59
 
 12:51
 13h
 14h
 15h
 16h
 17h
 18h
 19h
 13:07
 14:11
 15:15
 16:03
 17:07
 18:11
 19:15
 13:23
 14:27
 15:31
 16:19
 17:23
 18:27
 19:31
 13:39
 14:43
 15:47
 16:35
 17:39
 18:43
 19:46
 13:55
 14:59
 
 16:51
 17:55
 18:59
 
 20h
 21h
 22h
 20:02
 21:06
 22:10
       
 20:18
 21:22
         
 20:34
 21:38
         
 20:50
 21:54