Línia 4
ESTACIÓ RUBÍ+D-CAN ROSÉS

L4 Estació RubÍ+D-Can Rosés - FEINERS LECTIUS > La Serreta


 6h
 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 12h
 6:41
 7:03
 8:14
 9:02
 10:14
 11:02
 12:14
 
 7:25
 8:38
 9:26
 10:38
 11:26
 12:38
 
 7:50
 
 9:50
 
 11:50
 
 13h
 14h
 15h
 16h
 17h
 18h
 19h
 13:02
 14:14
 15:02
 16:14
 17:02
 18:14
 19:02
 13:26
 14:38
 15:26
 16:38
 17:26
 18:38
 19:26
 13:50
 
 15:50
 
 17:50
 
 19:49
 20h
 21h
 22h
 20:11
 21:17
 22:17
       
 20:33
 21:39
         
 20:55
 21:58
         

Correspondència amb: