Línia 4
ESTACIÓ RUBÍ+D-CAN ROSÉS

L4 Estació RubÍ+D-Can Rosés - FEINERS LECTIUS > Sabadell


 6h
 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 12h
 6:40
 7:02
 8:12
 9:00
 10:12
 11:00
 12:12
 
 7:24
 8:36
 9:24
 10:36
 11:24
 12:36
 
 7:48
 
 9:48
 
 11:48
 
 13h
 14h
 15h
 16h
 17h
 18h
 19h
 13:00
 14:12
 15:00
 16:12
 17:00
 18:12
 19:00
 13:24
 14:36
 15:24
 16:36
 17:24
 18:36
 19:24
 13:48
 
 15:48
 
 17:48
 
 19:48
 20h
 21h
 22h
 20:10
 21:16
 22:16
       
 20:32
 21:38
         
 20:54
 21:57