Línia 4
ESTACIÓ RUBÍ+D-CAN ROSÉS

L4 Estació RubÍ+D-Can Rosés - FEINERS LECTIUS > Celso Ferreiro


 6h
 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 12h
 6:39
 7:11
 8:00
 9:04
 10:08
 11:12
 12:00
 6:55
 7:27
 8:16
 9:20
 10:24
 11:28
 12:16
 
 7:44
 8:32
 9:36
 10:40
 11:44
 12:32
   
 8:48
 9:52
 10:56
 
 12:48
 13h
 14h
 15h
 16h
 17h
 18h
 19h
 13:04
 14:08
 15:12
 16:00
 17:04
 18:08
 19:12
 13:20
 14:24
 15:28
 16:16
 17:20
 18:24
 19:28
 13:36
 14:40
 15:44
 16:32
 17:36
 18:40
 19:43
 13:52
 14:56
 
 16:48
 17:52
 18:56
 19:59
 20h
 21h
 22h
 20:15
 21:03
 22:07
       
 20:31
 21:19
         
 20:47
 21:35
         
 
 21:51