Línia 7
ESTACIÓ RUBÍ+D-SANT MUÇ

L7 Can Solá-Estació Rubí+D - FEINERS LECTIUS > Can Fatjó


 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 12h
 7:37
 8:37
 9:37
 10:37
 11:37
 12:37
 
 13h
 14h
 15h
 16h
 17h
 18h
 19h
 13:37
 14:37
 15:37
 16:37
 17:37
 18:37
 19:37
 20h
 21h
 20:37
 21:37
         

Correspondència amb: