Línia 7
ESTACIÓ RUBÍ+D-SANT MUÇ

L7 Can Solá-Estació Rubí+D - FEINERS LECTIUS > Ximelis


 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 12h
 7:32
 8:32
 9:32
 10:32
 11:32
 12:32
 
 13h
 14h
 15h
 16h
 17h
 18h
 19h
 13:32
 14:32
 15:32
 16:32
 17:32
 18:32
 19:32
 20h
 21h
 20:32
 21:32
         

Correspondència amb: