Cliqueu sobre la parada del recorregut o del pànol per veure els horaris
Can Bosc-Garrofers Les Valls Avellaners Bernad Rusell Thomas Mann Echegaray Hermann Hesse Bellpuig Els Segadors Plaça del Pi Av. Can Tapis Sant Muç Ximelis Cap Sant Genís Josep Sapés Josep Turu Can Fatjó Topazi Sant Joan Espoz i Mina Estació RubÍ+D Can Feliu Can Solà
Plana del Castell Can Solà Estació RubÍ+D Riera-Guardiet Topazi Can Fatjó Josep Turu Josep Sapés Cap Sant Genís Ximelis Sant Muç Av. Can tapis Plaça del Pi Els Segadors Bellpuig Can Feliu Can Solà Casetes Can Fatjó Avellaners Torrijos Bullidor Can Bosc-Garrofers Les Valls
Can Feliu Estació RubÍ+D Riera-Guardiet Can Solà Bernad Rusell Thomas Mann Echegaray Hermann Hesse Bellpuig Els Segadors Plaça del Pi Av. Can Tapis Sant Muç Ximelis Cap Sant Genís Josep Sapés Josep Turu Can Fatjó Topazi Sant Joan Espoz i Mina Les Valls Can Bosc-Garrofers Torrijos Bullidor