Línia 4
ESTACIÓ RUBÍ+D-CAN ROSÉS

L4 Estació RubÍ+D-Can Rosés - FEINERS LECTIUS > Estació RubÍ+D


 6h
 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 12h
 6:30
 7:14
 8:02
 9:14
 10:02
 11:14
 12:02
 6:52
 7:38
 8:26
 9:38
 10:26
 11:38
 12:26
   
 8:50
 
 10:50
 
 12:50
 13h
 14h
 15h
 16h
 17h
 18h
 19h
 13:14
 14:02
 15:14
 16:02
 17:14
 18:02
 19:14
 13:38
 14:26
 15:38
 16:26
 17:38
 18:26
 19:38
 
 14:50
 
 16:50
 
 18:50
 
 20h
 21h
 22h
 20:00
 21:06
 22:06
       
 20:22
 21:28
         
 20:44
 21:47
         

Correspondència amb: