Línia 5
CAN ROSÉS-ESTACIÓ RUBÍ+D

L5 Estació RubÍ+D-Can Rosés - FEINERS AGOST > Olimpíades


 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 12h
 7:13
 8:47
 9:35
 10:23
 11:11
 12:47
 
 7:59
     
 11:59
   
 13h
 14h
 15h
 16h
 17h
 18h
 19h
 13:35
 14:23
 15:11
 16:47
 17:35
 18:23
 19:11
   
 15:59
     
 19:58
 20h
 21h
 22h
 20:43
 21:27
 22:11
       

Correspondència amb: