Línia 5
CAN ROSÉS-ESTACIÓ RUBÍ+D

L5 Estació RubÍ+D-Can Rosés - FEINERS LECTIUS > Servet


 6h
 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 12h
 6:42
 7:04
 8:15
 9:03
 10:15
 11:03
 12:15
 
 7:26
 8:39
 9:27
 10:39
 11:27
 12:39
 
 7:51
 
 9:51
 
 11:51
 
 13h
 14h
 15h
 16h
 17h
 18h
 19h
 13:03
 14:15
 15:03
 16:15
 17:03
 18:15
 19:03
 13:27
 14:39
 15:27
 16:39
 17:27
 18:39
 19:27
 13:51
 
 15:51
 
 17:51
 
 19:50
 20h
 21h
 20:12
 21:18
         
 20:34
 21:38
         
 20:56
           

Correspondència amb: