Línia 4
ESTACIÓ RUBÍ+D-CAN ROSÉS

L4 Can Rosés-Estació RubÍ+D - FEINERS LECTIUS > Estació RubÍ+D


 6h
 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 12h
 6:51
 7:13
 8:22
 9:10
 10:22
 11:10
 12:22
 
 7:35
 8:46
 9:34
 10:46
 11:34
 12:46
 
 7:58
 
 9:58
 
 11:58
 
 13h
 14h
 15h
 16h
 17h
 18h
 19h
 13:10
 14:22
 15:10
 16:22
 17:10
 18:22
 19:10
 13:34
 14:46
 15:34
 16:46
 17:34
 18:46
 19:34
 13:58
 
 15:58
 
 17:58
 
 19:57
 20h
 21h
 22h
 20:19
 21:03
 22:06
       
 20:41
 21:25
         
 
 21:46
         

Correspondència amb: