Línia 4
ESTACIÓ RUBÍ+D-CAN ROSÉS

L4 Can Rosés-Estació RubÍ+D - FEINERS LECTIUS > Ca nOriol


 6h
 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 12h
 6:35
 7:19
 8:05
 9:17
 10:05
 11:17
 12:05
 6:57
 7:41
 8:29
 9:41
 10:29
 11:41
 12:29
   
 8:53
 
 10:53
 
 12:53
 13h
 14h
 15h
 16h
 17h
 18h
 19h
 13:17
 14:05
 15:17
 16:05
 17:17
 18:05
 19:17
 13:41
 14:29
 15:41
 16:29
 17:41
 18:29
 19:41
 
 14:53
 
 16:53
 
 18:53
 
 20h
 21h
 20:03
 21:09
         
 20:25
 21:30
         
 20:47
 21:50