Línia 4
ESTACIÓ RUBÍ+D-CAN ROSÉS

L4 Estació RubÍ+D-Can Rosés - FEINERS LECTIUS > Carrasco i Formiguera


 6h
 7h
 8h
 9h
 10h
 11h
 12h
 6:38
 7:00
 8:10
 9:22
 10:10
 11:22
 12:10
 
 7:22
 8:34
 9:46
 10:34
 11:46
 12:34
 
 7:46
 8:58
 
 10:58
 
 12:58
 13h
 14h
 15h
 16h
 17h
 18h
 19h
 13:22
 14:10
 15:22
 16:10
 17:22
 18:10
 19:22
 13:46
 14:34
 15:46
 16:34
 17:46
 18:34
 19:46
 
 14:58
 
 16:58
 
 18:58
 
 20h
 21h
 22h
 20:08
 21:14
 22:14
       
 20:30
 21:36
         
 20:52
 21:55